Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn resten van plantaardig en dierlijk leven van duizenden jaren geleden. Fossiele brandstoffen zijn vooral ontstaan in het Carboon maar ook uit andere tijdperken. Fossiele brandstoffen worden ook wel koolwaterstofverbindingen genoemd. Aardolie, steenkool, aardgas en bruinkool zijn voorbeelden van fossiele brandstoffen.

Energie gewonnen uit fossiele brandstoffen heet ook wel grijze energie. Omdat de fossiele brandstoffen op (kunnen) raken zijn dit geen duurzame energiebronnen.

« Back to Glossary Index