Aardgas

Aardgas is één van de fossiele brandstoffen. Aardgas is meer dan honderd miljoen jaar geleden ontstaan uit planten- en dierenresten en bestaat voornamelijk uit methaan. Het gas zit ingeklemd tussen verschillende lagen diep in de grond, maar borrelt omhoog als het gesteende poreus is. Zo ontstaan gasreservoirs, waarin geboord wordt om het gas naar boven te halen.

Het noorden van Nederland heeft enkele gasvelden, waarvan het gasveld in Slochteren de grootste is.

De calorische waarde is de hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas. Hoeveel energie een kubieke meter aardgas bevat, verschilt per gasveld.

 

« Back to Glossary Index