Platform Versnelling Liberalisering (PVE)

Het PVE is een samenwerkingsverband waarin technische en organisatorische regels worden gemaakt zodat de markt na volledige liberalisering goed kan functioneren. Deelnemers aan het Platform zijn NV Nederlandse Gasunie, Energie-Nederland, TenneT BV, Vrijhandels Organisatie voor Elektriciteit en Gas (VOEG), VNO – NCW, MKB Nederland, LTO Nederland en het Ministerie van Economische Zaken. (www.energieliberalisering.nl)

« Back to Glossary Index