Nachtstroom

Bij uw energieleverancier kunt u een contract afsluiten met enkeltarief of met dubbeltarief. Voor dubbeltarief heeft u een energiemeter met twee telwerken nodig.

Enkeltarief of dagstroom

Enkeltarief is één tarief waartegen al uw energieverbruik wordt afgerekend. U betaalt het enkeltarief als uw meter één telwerk heeft. Alle energie die u verbruikt wordt tegen dezelfde prijs afgerekend.

Dubbeltarief of dag- en nachtstroom

Dubbeltarief bestaat uit een hoog tarief (normaaltarief) en een laag tarief (daltarief). U kunt alleen tegen dubbeltarief worden afgerekend als uw meter minstens twee (actieve) telwerken heeft. ‘s Nachts, in het weekend en op feestdagen betaalt u het lagere tarief (daltarief). Dit zijn de daluren. Het hogere tarief (normaaltarief) betaalt u op werkdagen tussen 07:00u en 21:00u of 23:00u (eindtijd is per regio verschillend en wordt door uw netbeheerder bepaald).

« Back to Glossary Index