Joule, megajoule en gigajoule

Energie kan worden uitgedrukt in Joules (J). In Nederland drukken we elektriciteit uit in kWh en (de energie-inhoud van) aardgas in MJ (megajoule) of GJ (gigajoule).

1 kilojoule (kJ) =  1.000 J.
1 megajoule (MJ) = 1.000 kJ.
1 gigajoule (GJ) = 1.000 MJ.

Eén Joule komt overeen met één Wattseconde (1J = 1 Ws).
1 Mj = 1.000.000 Ws = 1.000.000 / 3.600 Wh = 0,28 kWh.
1 kWh = 3,6 MJ.

« Back to Glossary Index