Ecostroom

Ecostroom is schone energie die wordt opgewekt met behulp van duurzame bronnen als zon, wind, water en biomassa. Ecostroom is een ander woord voor groene stroom of biostroom.

« Back to Glossary Index