Selecteer een pagina

Ecostroom

Ecostroom is schone energie die wordt opgewekt met behulp van duurzame bronnen als zon, wind, water en biomassa. Ecostroom is een ander woord voor groene stroom of biostroom.

« Back to Glossary Index