Biomassa

Biomassa is organisch materiaal van planten en bomen. Door biomassa te verbranden kan (bio-)energie worden opgewekt. Er zijn twee verschillende soorten biomassa:

  1. Biomassa die speciaal verbouwd wordt voor de winning van bio-energie
  2. Biomassa die ontstaat door restafval, zoals snoeiafval, rest- en afvalhout uit de industrie, GFT, oud papier en agrarisch restafval.
« Back to Glossary Index