Warmtewet

Bent u aangesloten op stadsverwarming? Dan heeft u te maken met de Warmtewet. De Warmtewet is op 1 januari 2014 in het leven geroepen om klanten met stadsverwarming te beschermen.

De volgende zaken zijn de Warmtewet geregeld:

  • Er gelden landelijke maximumtarieven voor warmte. De leverancier mag dus niet meer rekenen dan deze tarieven.
  • Wanneer je leverancier je mag afsluiten.
  • Wanneer je recht hebt op compensatie bij een storing.
  • Wat er in de overeenkomst moet staan dus jou en de leverancier, zoals de kwaliteit van de warmte en de dienstverlening.
  • Je rechten en plichten bij het meten van je warmteverbruik.
  • De mogelijkheid om meningsverschillen tussen jou en de leverancier voor te leggen aan een geschillencommissie, die vervolgens beslist welke partij gelijk heeft.
« Back to Glossary Index