Vastrecht

Het begrip vastrecht, dat tegenwoordig vaste leveringskosten wordt genoemd, staat voor een bepaald bedrag dat elke maand, kwartaal of jaar in rekening wordt gebracht. Het vastrecht is een onveranderlijke som die u voor verbruik van gas of energie betaalt. U betaalt vastrecht aan uw energieleverancier. De hoogte van het vastrecht staat op uw energierekening.

« Back to Glossary Index