Stroometiket

Steeds meer consumenten willen weten op welke wijze de elektriciteit wordt opgewekt. Sommigen willen misschien alleen door de zon of de wind opgewekte elektriciteit. Weer anderen willen wellicht geen elektriciteit opgewekt uit kolen of kernenergie. Ook kunnen er klanten zijn die alleen vragen om elektriciteit die in Nederland is opgewekt. Sommige leveranciers spelen al in op deze voorkeuren van consumenten door in hun brochures aan te geven op welke manier en/of waar hun elektriciteit is opgewerkt. De leveranciers kunnen dat duidelijk maken door het stroometiket. Aan het energieproduct wordt een soort etiket geplakt met daarop de energiebronnen die ervoor zijn gebruikt. Met stroometikettering kunnen leveranciers aangeven dat bijvoorbeeld 50% van hun elektriciteit is opgewekt door wind, 25% door zon, en 25% door gas.

¬ę Back to Glossary Index