Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

NMa is de afkorting van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De NMa was van 1 januari 1998 tot 1 april 2013 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Mededingingswet. In de Elektriciteits- en de Gaswet zijn regels en procedures opgesteld, waarbinnen de elektriciteits- en gasmarkt moet gaan functioneren.

Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe), onderdeel van de NMA, zag erop toe dat deze regels goed werken en op juiste wijze worden toegepast. Als marktpartijen met elkaar een geschil kregen, konden ze daarvoor bij de NMa om beslechting vragen.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

De verantwoordelijkheden van de Nederlandse Mededingingsautoriteit liggen sinds 1 april 2013 bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

« Back to Glossary Index