Meting en profiel

Meting en vaststelling profielgroep

Bij consumenten (kleinverbruikers) wordt een keer per jaar de meterstand bepaald. Dit heet de meting. Bij een grootverbruiker vindt de meting iedere maand plaats. Bij zeer grote verbruikers is er zelfs ieder kwartier een meting.

Op basis van het verbruik worden consumenten ingedeeld in een profielgroep. Zijn verbruik per tijdseenheid wordt bepaald aan de hand van zijn jaarafname en de vorm van het profiel van de groep waarin hij is ingedeeld. Dat profiel is altijd een op basis van representatieve meting geschat gemiddelde van de groep.

Meetgegevens

De gegevens die voortkomen uit een electriciteit- of gasmeting van een klant.

« Back to Glossary Index