MEP-heffing

Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie (MEP)-heffing

De MEP-regeling is een subsidieregeling voor installaties voor de productie van duurzame energie, warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) en installaties voor klimaatneutrale fossiele energie (KNFE). Om de subsidies te kunnen betalen, betaalt iedereen die in Nederland een elektriciteitsaansluiting heeft, via de energienota een MEP-tarief aan de regionale netbeheerder.

De betaalde MEP-heffing wordt door uw energieleverancier rechtstreeks doorgegeven aan de landelijk netbeheerder TenneT. Deze organisatie houdt zich, namens het Ministerie van Economische zaken, bezig met de uitvoering van de MEP-regeling via dochtermaatschappij EnerQ. EnerQ doet onder andere de uitbetaling van de MEP-subsidies aan producenten van milieubewuste elektriciteit. Voor de uitvoering van de MEP-regeling heeft EnerQ de status van een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) gekregen. Dat houdt onder andere in dat de minister toeziet op de besteding van de MEP-gelden.

Vooralsnog kost de MEP u als verbruiker niets, omdat het kabinet heeft besloten dat de Energiebelasting die u ook via de energienota betaalt, tot en met 2006 wordt verlaagd met hetzelfde bedrag als het MEP-tarief.

« Back to Glossary Index