Meetbedrijf

Het beheren van meetinrichtingen en de datacollectie van electriciteits- en/of gasaansluitingen wordt uitgevoerd door een toegelaten gecertificeerd meetbedrijf. Als u een aansluiting heeft, bent u vrij in de keuze van het meetbedrijf. Netbeheerders kunnen zelf ook optreden als toegelaten meetbedrijf. Zij moeten dan voldoen aan de in de Meetcode genoemde eisen en zijn toegelaten door de Commissie van Toelating en Toezicht.

« Back to Glossary Index