Inkoopcombinatie

In plaats van zelf op zoek te gaan naar geschikte energieleveranciers is het in de vrije energiemarkt ook mogelijk om via een inkoopcombinatie energie te betrekken. Zo’n inkoopcombinatie bundelt dan de vraag van meer klanten en probeert scherper te kunnen inkopen dan de individuele klant zou kunnen. Namens de deelnemers onderhandelt een inkoopcombinatie met leveranciers en zorgt er voor dat er een juridische relatie ontstaat tussen de klant en de uitverkoren leverancier. Met andere woorden, de inkoopcombinatie zorgt er voor dat er een contract tot stand komt tussen de klant en de leverancier.

« Back to Glossary Index