Heffingskorting (vermindering energiebelasting)

De vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting genoemd) geldt voor locaties met verblijfsfunctie, zoals een woonhuis of kantoor. Deze heffingskorting of vermindering energiebelasting is een vast bedrag over 365 dagen per elektriciteitsaansluiting dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde energiebelasting.
Is uw energierekening over een periode korter of langer dan 365 dagen (een jaar), dan wordt de vermindering energiebelasting verrekend met het aantal dagen waarover uw jaarrekening gaat. Bijvoorbeeld: de elektriciteitslevering is gemeten over 357 dagen. Uw heffingskorting is dan € 311,62 / 365 dagen x 357 dagen = € 304,79.

Verlaagde heffingskorting

De heffingskorting voor locaties zonder verblijfsfunctie is per 1 januari 2015 weggevallen. Onder locaties zonder verblijfsfunctie vallen bijvoorbeeld garageboxen en een huis in aanbouw (tot oplevering).

Vermindering energiebelasting (heffingskorting) sinds 2008

Hieronder vindt u de heffingskorting van de afgelopen jaren.

Heffingskorting (incl. btw)
2008 € 236,81
2009 € 379,16
2010 € 379,16
2011 € 379,16
2012 € 379,16
okt. 2012 * € 385,53
2013 € 385,53
2014 € 385,53
2015 € 377,33
2016 € 376,08
2017 € 373,33
2018 € 373,33
2019 € 311,62

* Vanaf 1 januari 2012 tot en met 1 oktober 2012 was de heffingskorting € 379,16. Door de verhoging van de BTW van 19% naar 21% met ingang van 1 oktober 2012 werd de heffingskorting verhoogd naar € 385,53.

Locaties met een verblijfsfunctie (volledige vermindering energiebelasting / heffingskorting)

Algemene aanduiding

Voorbeelden

Objecten voor (permanente) bewoning Woning, flat, bungalow, kelder, souterrain, wooncontainer, woonboot, ark, leegstaande panden
Objecten voor tijdelijke of vakantie bewoning Caravan, camping, zomerhuis, vakantiewoning
Objecten voor het uitoefenen van een bedrijf of beroep. Kantoor, werkplaats, fabriek, winkel, kiosk, school, crèche, gemeentehuis, zorginstellingen
Land- en tuinbouwbedrijf Boerderij, kassen, kwekerij, tuinderij, stallen, veeteeltbedrijf
Brughokje met mogelijkheid voor bemanning Bemanbaar brughokje
Bouwaansluitingen voor aansluiting van een object met verblijfsmogelijkheid, op het WOZ-perceel. Bouwaansluitingen op bouwkeet, directiekeet, bemande kraan.
Objecten voor evenementen Circus, feesttent
Ruimtes voor het houden van voorstellingen Concertzaal, schouwburg, museum, bioscoop
Verenigingshuis, overdekte verenigingsterreinen of terreinen met accommodaties Dorpshuizen, sportaccommodaties, gymzaal, clubhuizen, manege, overdekte ijsbaan, golfbaan
Horeca gebonden gelegenheden Hotel, pension, café, restaurant, kantine
Religieuze gebouwen Kerk, moskee, klooster
Aula Aula, crematorium

 

Locaties zonder een verblijfsfunctie (geen vermindering energiebelasting / heffingskorting sinds 2015)

Algemene aanduiding

Voorbeelden

Algemene voorzieningen bij flats Centrale voorzieningen, exploitatie- en portiekverlichting, trapverlichting
Bouwaansluiting zonder aangesloten object dat geschikt is voor verblijf Huis in aanbouw (tot moment van oplevering)
Garageboxen zonder verblijfsmogelijkheid (zonder bewakingsloge, betaalkantoortje etc.) Garageboxen, parkeergarage, parkeerterrein
Toiletgebouw (onbemand) Onbemand toiletgebouw
Verenigingsterreinen die niet-overdekt zijn en waarop zich geen verblijfsobjecten bevinden (zonder keten, kantines, kleedkamers) IJs-/schaatsbaan, schietbaan, kaatsveld, openluchttheaters
Beregeningsinstallatie Beregeningsinstallatie
Volkstuin Volkstuin
Begraafplaats Kerkhof, kadaverhuisje
Havenverlichting installatie Aanlegsteiger, havenverlichting, baken
Voorzieningen voor de exploitatie van Warmte-, Gas-, Elektriciteit-, CAI-, Internet- of Telefonie-netwerken. CAI-versterker, antenneversterker, CAI kast, kabelkast, gas ontvangststation, gas afsluiter, gasdepot, GSM mast of andere zendmast (onbemand), kathode bescherming, meet- en peilstation, warmte verdeelstation

Aan bovenstaande overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.

« Back to Glossary Index