Gedragscode Consument en Energieleverancier

Gedragscode Consument en Energieleverancier 2009

De Gedragscode Consument en Energieleverancier 2009 levert een bijdrage aan het vertrouwen van consumenten in de vrije energiemarkt. Leveranciers die de gedragscode toepassen, willen duidelijk maken dat zij consumenten goed zullen voorlichten, op een eerlijke en goede manier klanten werven én het overstappen naar een andere leverancier zo goed mogelijk afwikkelen.

De Gedragscode Consument en Energieleverancier 2009 geldt voor contacten tussen -of namens- de energieleverancier en een consument met betrekking tot de werving, het aangaan, de voortzetting en beëindiging van energiecontracten en daaraan gerelateerde overeenkomsten. Energieleveranciers kunnen de Gedragscode Consument en Energieleverancier 2009 toepassen als zij een overeenkomst aangaan met Energie-Nederland, Federatie van Energiebedrijven in Nederland. Past een leverancier de gedragscode toe, dan moet dit tenminste vermeld staat op hun website.

Op de website van de Energiekamer vindt u een overzicht van de energieleveranciers die de Gedragscode Consument en Energieleverancier 2009 toepassen. De Energiekamer treedt als toezichthouder op als leveranciers de gedragscode onvoldoende naleven.

« Back to Glossary Index