Energiekamer (voorheen DTe en NMa)

Toen in juli 2004 de energiemarkt werd vrij gegeven was het de taak van de Energiekamer om toezicht te houden op de uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De Energiekamer had binnen de NMa als specifieke missie het bevorderen van de concurrentie op de elektriciteits- en gasmarken. Hierbij hoort het beschermen van klanten tegen machtsmisbruik. Ook waar de markt niet zonder regulering kan werken ( bijvoorbeeld door natuurlijke monopolies) zorgt de Energiekamer voor marktwerking in deze netwerksectoren.

Autoriteit Consument & Markt

Op 1 januari 2013 is de Energiekamer van de NMa overgegaan naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

« Back to Glossary Index