Algemene leveringsvoorwaarden

zijn regels waaraan een energieleverancier zich moet houden bij de levering van gas of stroom. De Algemene leveringsvoorwaarden maken deel uit van de overeenkomst die u afsluit met een energieleverancier. In de Algemene leveringsvoorwaarden staat onder andere:

  • Voor welke periode de overeenkomst geldt (looptijd).
  • Wanneer de overeenkomst eindigt.
  • Wat de gevolgen zijn bij tussentijdse opzeggen, of er bijvoorbeeld een opzegvergoeding geldt.
  • Of de leverancier de tarieven en voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst mag wijzigen.
  • Informatie over de betalingsmogelijkheden en eventuele kosten die in rekening kunnen worden gebracht.
  • Waar u de voorwaarden kunt krijgen of vinden.
  • Gegevens van de leverancier (bedrijfsinformatie, contactgegevens)

 

Als u een overeenkomst aangaat met een energieleverancier moet u de Algemene leveringsvoorwaarden schriftelijk ontvangen of kunnen downloaden.

« Back to Glossary Index